Categories: tin-nha-hat
      Date: May 25, 2010
     Title: Thông tin tuyển sinh

  Nhà hát Cải lương Việt Nam hiện đang tuyển sinh lớp trung cấp diễn viên và nhạc công cải lương niên khóa 2014-2017;

 

Thời gian tuyển sinh từ: 01-06-2014 đến 25-06-2014