ẢNH VỞ DIỄN
 
 
 
LIÊN KẾT
Liên hệ quảng cáo
 
 
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập
 
 
 
 
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng:
 • Biểu diễn nghệ thuật Cải lương.
 • Bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật Cải lương.

Nhiệm vụ:
 • Dàn dựng các vở diễn, tiết mục cải lương.
 • Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Cải lương.
 • Sưu tầm, phục hồi, chỉnh lý, nâng cao các vở diễn, trích đoạn, vai diễn mẫu mực.
 • Thử nghiệm những sáng tạo nghệ thuật mới.
 • Tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và biểu diễn nhằm bảo tồn, phát triển nghệ thuật Cải lương.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên Nhà hát.
 • Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị.
 • Hợp tác, giao lưu, giới thiệu nghệ thuật Cải lương với quốc tế.
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu khác phù hợp

Sơ đồ tổ chức:

Sơ đồ tổ chức
 
VỞ DIỄN MỚI

"Hà Nội Gió Mùa"


NHẠC CẢI LƯƠNG
Nam xuân
Nam ai
Văn Thiên Tường
Xàng xê
NGHỆ SỸ - NHÂN VẬT

NS Thiên Hoa vai Võ Tắc Thiên


ẢNH NGHỆ SĨ